,

Ťažká sóda na pranie

 0,50 2,00

Prášková sóda na pranie – používa sa ako prídavok k praniu. Zmäkčuje vodu a tým chráni práčku pred usadzovaním vodného kameňa a zvyšuje účinnosť pracieho prostriedku. Taktiež je jednou zo základných surovín na výrobu domáceho pracieho prášku a mydlového slizu.

Obal

Medzisúčet:

Spolu za doplnky:

Spolu s doplnkami:

Katalógové číslo: D0562 Kategória: , Značka:

Prášková sóda na pranie – používa sa ako prídavok k praniu. Zmäkčuje vodu a tým chráni práčku pred usadzovaním vodného kameňa a zvyšuje účinnosť pracieho prostriedku. Taktiež je jednou zo základných surovín na výrobu domáceho pracieho prášku a mydlového slizu. Je to ekologický prostriedok, 100 % odbúrateľný v prírode.

  • chráni práčku pred usadzovaním vodného kameňa
  • zvyšuje účinnosť pracieho prostriedku
  • pomáha rozjasniť farby na zašednutej bielizni
  • pomáha odstraňovať odolné škvrny

Sódu môžete pridávať do každého prania, obzvlášť ak máte tvrdú vodu.

Dávkovanie na pranie: 2-3 polievkové lyžice na 4-5 kg prádla do bubna práčky.

Špecifikácia :

Obsah uhličitanu sodného: min. 99,0%
Obsah chloridu sodného: max. 0,50%
Obsah oxidu železitého: max. 0,004%
Nerozpustný zvyšok: max. 0,08%
Strata sušením: max. 1,0%
Vzorec: Na2CO3
Alternatívny názov: Sóda ťažká
CAS číslo: 497-19-8
EC číslo: 207-838-8
EC index: 011-005-00-2
HS kód: 283620
Vzhľad: biele granule

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste, oddelene od nekompatibilných látok.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Hmotnosť -
Hmotnosť

250 g, 500 g, 1 kg

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Ťažká sóda na pranie”
Nákupný košík