Kaiserman gélový čistič odpadov 1 liter + ochranné rukavice

 7,00

Kaiserman++Extra silný gélový čistič odpadov si poradí aj s najhrubšími organickými usadeninami v kanalizačných rúrach, domácich odtokoch a sifónoch. Dokáže odstrániť bežné usadeniny, ako sú vlasy, zvyšky mydla, zvyšky jedla, mastné usadeniny, ako aj tvrdé usadeniny, ako je vodný kameň, cudzie predmety v kanalizácii, napríklad látky a iné. Pri používaní tekutého čistiaceho prostriedku je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a vždy bezpodmienečne dodržiavať nižšie uvedený návod na použitie. Balenie obsahuje 1 pár nitrilových rukavíc pre vašu bezpečnosť.

Dostupnosť Na sklade už iba 2

Medzisúčet:

Spolu za doplnky:

Spolu s doplnkami:

Katalógové číslo: D0508 Kategórií: Značka:

Kaiserman++ Extra silný gélový čistič odpadov si poradí aj s najhrubšími organickými usadeninami v kanalizačných rúrach, domácich odtokoch a sifónoch. Dokáže odstrániť bežné usadeniny, ako sú vlasy, zvyšky mydla, zvyšky jedla, mastné usadeniny, ako aj tvrdé usadeniny, ako je vodný kameň, cudzie predmety v kanalizácii, napríklad látky a iné. Pri používaní tekutého čistiaceho prostriedku je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a vždy bezpodmienečne dodržiavať nižšie uvedený návod na použitie. Balenie obsahuje 1 pár nitrilových rukavíc pre vašu bezpečnosť.

Návod na použitie:

  • aplikujte gél v primeranej dávke cca 100-200 ml priamo do upchatého odtoku, wc…
  • čistiaci prostriedok nechajte pôsobiť približne 15 minút v prípade umývadiel alebo 25 minút v prípade toaliet
  • po uplynutí uvedeného času najprv opláchnite menším množstvom vody. V prípade, že voda odteká a neprejaví sa žiadna netesnosť v oblasti sifónu a na spojovacom potrubí, prepláchnite potrubie väčším prúdom vody

Upozornenie :

  • nepoužívajte na tenkostenné plastové potrubie ! Aplikácia je možná len v prípade keramického alebo hrubostenného plastového potrubia!
  • práca s výrobkom je možná len so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami s použitím ochranného štítu a gumových rukavíc !
  • použitie prípravku sa neodporúča, napr. pri sprchových kútoch s plytkými sifónmi, pretože reakcia so špinou môže spôsobiť prudkú reakciu a čistiaci prostriedok môže vystreknúť !
  • v prípade, že pri aplikácii dochádza k veľkému vývinu tepla a búrlivej reakcii, je potrebné čistiť dávku v malých dávkach ! Na celkové uvoľnenie odpadu zvyčajne stačí približne 100 ml čistiaceho gélu
  • v žiadnom prípade nerieďte výrobok vodou. Roztok v žiadnom prípade nerieďte. Môže dôjsť k prudkej reakcii a roztok môže vystreknúť z výtoku a spôsobiť popálenie rúk a očí! Pri aplikácii výrobku vždy používajte ochranné rukavice (napr. nitrilové) a ochranný štít na tvár.

Bezpečnostné pokyny

 

NEBEZPEČENSTVO
Spôsobuje vážne popálenie pokožky a poškodenie očí
Môže byť korozívny pre kovy.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Skladujte uzamknuté.
Nevdychujte výpary/hmlu/výpary/aerosóly.
Po manipulácii si dôkladne umyte ruky a zasiahnuté časti tela veľkým množstvom vody.
Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranný štít na tvár.
V PRÍPADE KONTAKTU S KOŽOU : Okamžite odstráňte všetky kontaminované časti odevu. Opláchnite pokožku vodou alebo sprchou.
PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
Okamžite vyhľadajte lekára.
Kontaminovaný odev pred opätovným použitím vyperte.
V PRÍPADE ZASIAHNUTIA OČÍ: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.
DÝCHANIE: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a udržujte ho v polohe, ktorá uľahčuje dýchanie.
Obsah/obal zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

 

Hmotnosť1,6 kg
Zloženie

hydroxid sodný

Objem

1 l

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Kaiserman gélový čistič odpadov 1 liter + ochranné rukavice”
Nákupný košík